ظرفیت تحمل یک سیم چقدر جریان است؟

جریانی که یک سیم میتواند تحمل کند چقدر است؟

شاید این سوال برای هر شخصی که با برق سر وکاردارد پیش بیاید که مثلا یک سیم 5/1 یا سیم 5/2 چقدر جریان میتواند تحمل کند؟

در جدول زیز جدول سایزینگ کابل و سیم ها با میزان تحمل جریان آمده است.

توضیحات:

گروه 1 : یعنی سیم های داخل لوله که تعداد آنها در هر لوله یک تا سه سیم در نظر گرفته شده است.
گروه 2: یعنی سیم های دولا یا  سه لا که آزادانه در هوا کشیده می شود و معمولا برای مصرف کننده های سیار به کار رود.
گروه 3: یعنی تعدادی سیم یک لا که آزادانه در هوا کشیده می شود و فاصله بین سیم های مجاور حداقل برابر قطر سیم است.

تاثیر دما بر جریان عبوری از سیم برق:

عایق سیم ها اکثرا از جنس pvc است و حداکثر دمای مجاز برای آنها 70 درجه سانتی گراد است. و اگر درجه حرارت محیط یا سیم برق از این مقدارفوق بیشتر شود، روکش سیم ها شروع به ذوب شدن می کند و بعد از آن قسمت مسی

مقادیر جدول بالا برای شرایط ایده آل و برای دمای 25 درجه سانتی گراد  مناسب است. از آنجایی که همیشه شرایط ایده آل نیست، بهتر است از این مقدار، اندکی پایین تر در نظر گرفته شود تا از حداکثر ظرفیت سیم استفاده نشود و در شرایط غیر ایده آل، سیم برق دچار آسیب نشود.

چنانچه درجه حرارت محیط (گرم ترین زمان) از 25 درجه بیشتر شود. باید مقادیر جدول بالا را در ضریب هایی که در جدول زیر آمده است ضرب کنید.

به عنوان مثال:  می خواهیم حساب کنیم که در دمای 40 درجه سانتی گراد ظرفیت یک سیم نمره 5/2 که در گروه 1 قرار دارد چقدر کاهش می یابد.
از آنجایی که برای دمای 40 درجه سانتی گراد، ضریب تصحیح 75/0 است، کافیست جریان 20 آمپر را در 75/0 ضرب کنیم. در این صورت مقدار 15 (آمپر) به دست می آید.

نتیجه گیری: هر چقدر دما از 25 درجه سانتی گراد بیشتر شود، مقاومت سیم ها بیشتر شده و جریان مجاز عبوری از آنها کاهش می یابد و بالعکس.