چگونه انرژی الکتریکی تولید می شود؟
انرژی الکتریکی در اثر جابجایی بارهای الکتریکی به نام الکترون ایجاد می شود. در نیروگاه ها ،  این امرژی از طریق توربین ها با استفاده از منابع از قبیل گرما ، باد و آب در حال حرکت تبدیل  به برق می شوند. ژنراتورها دستگاههایی برای تبدیل انرژی حرکتی به الکتریسیته هستند.

منابع برق کدامند؟

  • سوخت های فسیلی از جمله گاز طبیعی و زغال سنگ.
  • انرژی هسته ای.
  • انرژی تجدید پذیر از جمله نیروگاه برق ، انرژی خورشیدی و باد.

انواع اصلی منابع برای تولید برق وجود دارد و بیشتر به دو دسته تقسیم می شوند: منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

سوخت های فسیلی 67٪ (منبع تجدید ناپذیر): ذغال سنگ 41٪ ، گاز طبیعی 21٪ و روغن 5.1٪
انرژی تجدید پذیر 16٪
عمدتا برق آبی 92٪: باد 6٪ ، زمین گرمایی 1٪ ، خورشیدی 1٪
انرژی هسته ای 13٪