عمر چرخه باتری (تعداد شارژر و دشارژر )به تولید کننده و مدل باتری بستگی دارد.

اکثر باتری های  AGM  یا سیلد اسید دارای چرخه تقریباً 400-500 سیکل تا 50٪ عمق تخلیه (DOD) هستند ، اما عمر چرخه باتری های GEL بیشتر از باتری های AGM است ، باتری ژل دارای عمر سیکل تقریبا 600-800 سیکل تا 50٪ عمق است. تخلیه (DOD) ، و به همین دلیل قیمت این باتریها نسبتا بالاتر میباشد

جریان واقعی که به داخل بار وارد می شود به ولتاژ باتری بستگی دارد و این برای شیمی سلول های مختلف متفاوت است. توجه داشته باشید که اگرچه ممکن است تمام باتری ها به میزان یکسان شارژ شوند اما در هنگام اتصال به یک بار مشابه (در این مثال 2 اهم) ولتاژ سلولی بالاتر است ، جریان بیشتری وجود دارد و باتری سریعتر تخلیه می شود.

توجه داشته باشید که انرژی واقعی به دست آمده از باتری ممکن است دقیقا با ظرفیت مشخص شده مطابقت نداشته باشد این امر به این دلیل است که ولتاژ باتری تمایل دارد تا انتهای چرخه تخلیه آن کاهش یابد و در نتیجه باعث تخلیه انرژی کمتری می شود. به منحنی های تخلیه مراجعه کنید

همچنین توجه داشته باشید که عملکرد اکثر باتری ها به دما حساس هستند ، به طوری که با کاهش دما ، انرژی حاصل از باتری را کاهش می دهد. عملکرد دما را مشاهده کنید. باتری تنها هنگامی که در دمای مشخص شده کار می کند ، انرژی مشخص خود را تأمین می کند.