بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی

یو پی اس

معرفی بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی
دستگاه برق اضطراری یا یو پی اس به دلیل دارا بودن تکنولوژی خاص ، نیاز بیش از پیش مصرف کننده و صرفه اقتصادی آن ، باعث شده تا شرکت های متفاوتی به آن بپردازند و یکی از حوزه های فعالیت خود را تولید ، مونتاژ ، واردات و یا فروش این دستگاه قرار دهند. در این میان می توان به طور کلی فعالیت شرکت ها را به چندین دسته تقسیم نمود: تولید یو پی اس ، مونتاژ یو پی اس ، واردات ، صادرات ، نمایندگی یو پی اس و فروش یو پی اس

بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی : شرکت های بزرگ برای اینکه بتوانند نظر مشتریان را جلب کنند و سهمی در بازار داشته باشند ، سعی می کنند تا محصولات خود را با ویژگی و یا ویژگی های متمایزی از سایر شرکت ها روانه بازار کنند ، این امر در زمینه یو پی اس نیز صادق است به گونه ای که می توان UPS های موجود در بازار را با ویژگی های متفاوتی مشاهده کرد.

این ویژگی ها می توانند شامل ظاهر دستگاه ، رنگ ، اندازه ، وزن ، امکانات UPS ، خدمات و پشتیبانی ، گارانتی و حتی قیمت یو پی اس و … باشند. که با در نظر گرفتن همه این موارد می توان از کارایی ، میزان حفاظت های دستگاه و خدمات به عنوان مهم ترین آنها نام برد.

بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی : برخی از شرکت ها و نمایندگی های یوپی اس در ایران :

یو پی اس آبان                                                            یو پی اسAPC

یو پی اس آلجا                                                            یو پی اس BOORI

یو پی اس آماک                                                          یو پی اس Rielo

یو پی اس تتسیس                                                         یو پی اس Delta

یو پی اس تسکام                                                          یو پی اسESISPOWER

یو پی اس تکام                                                            یو پی اسTESCOM

یو پی اس سیماران                                                       یو پی اس GE

یو پی اس فاران                                                          یو پی اس INFORM

یو پی اس فارتل                                                          یو پی اس ATSYS

یو پی اس مگا مداوم                                                      یو پی اس POWER WARE

یو پی اس نیروسان                                                      یو پی اس EATON

یوپی اس ویرا                                                            یو پی اس Hyundai

یو پی اس هژیر صنعت                                               یو پی اس KSTAR

بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی

یو پی اس

معرفی بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی
دستگاه برق اضطراری یا یو پی اس به دلیل دارا بودن تکنولوژی خاص ، نیاز بیش از پیش مصرف کننده و صرفه اقتصادی آن ، باعث شده تا شرکت های متفاوتی به آن بپردازند و یکی از حوزه های فعالیت خود را تولید ، مونتاژ ، واردات و یا فروش این دستگاه قرار دهند. در این میان می توان به طور کلی فعالیت شرکت ها را به چندین دسته تقسیم نمود: تولید یو پی اس ، مونتاژ یو پی اس ، واردات ، صادرات ، نمایندگی یو پی اس و فروش یو پی اس

بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی : شرکت های بزرگ برای اینکه بتوانند نظر مشتریان را جلب کنند و سهمی در بازار داشته باشند ، سعی می کنند تا محصولات خود را با ویژگی و یا ویژگی های متمایزی از سایر شرکت ها روانه بازار کنند ، این امر در زمینه یو پی اس نیز صادق است به گونه ای که می توان UPS های موجود در بازار را با ویژگی های متفاوتی مشاهده کرد.

این ویژگی ها می توانند شامل ظاهر دستگاه ، رنگ ، اندازه ، وزن ، امکانات UPS ، خدمات و پشتیبانی ، گارانتی و حتی قیمت یو پی اس و … باشند. که با در نظر گرفتن همه این موارد می توان از کارایی ، میزان حفاظت های دستگاه و خدمات به عنوان مهم ترین آنها نام برد.

بهترین یو پی اس ایرانی و خارجی : برخی از شرکت ها و نمایندگی های یوپی اس در ایران :

یو پی اس آبان                                                            یو پی اسAPC

یو پی اس آلجا                                                            یو پی اس BOORI

یو پی اس آماک                                                          یو پی اس Rielo

یو پی اس تتسیس                                                         یو پی اس Delta

یو پی اس تسکام                                                          یو پی اسESISPOWER

یو پی اس تکام                                                            یو پی اسTESCOM

یو پی اس سیماران                                                       یو پی اس GE

یو پی اس فاران                                                          یو پی اس INFORM

یو پی اس فارتل                                                          یو پی اس ATSYS

یو پی اس مگا مداوم                                                      یو پی اس POWER WARE

یو پی اس نیروسان                                                      یو پی اس EATON

یوپی اس ویرا                                                            یو پی اس Hyundai

یو پی اس هژیر صنعت                                               یو پی اس KSTAR