,

استفاده از استابلایزر

What is the use of stabilizer ?

استفاده از استابلایزر برای چه چیزی است؟

A voltage stabilizer is an electrical appliance used to feed constant voltage current to electrical gadgets like acs and computers , and protects them from damage due to voltage fluctuations

تثبیت‌کننده ولتاژ یک دستگاه الکتریکی است که برای تغذیه جریان ولتاژ ثابت به وسایل الکتریکی مثل acs  و کامپیوترها به کار می‌رود و از آن‌ها در برابر آسیب ناشی از نوسانات ولتاژ محافظت می‌کند.

ادامه مطلب …

استابلایزر

استابلایزر

استابلایزر ها را می توان این طور معنا کرد که دقیقا یک ثبات دهنده ی به ولتاز ها هستند. دقیقاً همان کاری که یو پی اس ها نیز انجام می دهند در کل می تواند این ها شبیه به هم دانست. استابلایزر ها همانند یو پی اس ها دارای فیلتر های الکتریکی و الکترونیکی هستند که برهی حذف کردن نوسانات برطرف کردن نویز های برق استفاده و به کار گرفته می شوند و این فیلتر ها وظیفه دارند که برق را به طور یکنخواتی به مصرف کننده و یا همان دستگاه های نیازمند برسانند ولی تنها فرق و تفاوتی که در بین استابلایزر ها و یو پی اس ها قرار داد این است که یو پی اس ها دارای باتری هستند و می توانند در زمان نبود برق و خاموشی برق را از طریق باتری فراهم اورند ولی استابلایزر ها نه.

ادامه مطلب …

استابلایزر

استابلایزر

یو پی اس

معرفی دستگاه استابلایزر (Stabilizer)
تحقیقات انجام شده نشان می دهد عمده ترین عوامل خرابی لوازم برقی، نویزها ، نوسانات و قطع و وصل ناگهانی ، کم و زیاد شدن ولتاژ و مشکلات دیگر برق شهر بوده که آسیب های بوجود آمده توسط عوامل ذکر شده عمدتا ً در قسمت های حساس و گران قیمت دستگاه همچون موتور ، کمپرسور ، پاور و غیره اتفاق می افتد . ادامه مطلب …